Peninsula

2013
Four c-prints
Each 22 x 30 cm

Shirin_Sabahi_Peninsula_3

Shirin_Sabahi_Peninsula_1

Shirin_Sabahi_Peninsula_2

shirin_sabahi_penninsula_4

Shirin_Sabahi_Peninsula_4